महिना आणि मूलांकानुसार तुमचे भविष्य – भाग १

जगविख्यात भविष्यवेत्ता किरो यांच्या दृष्टीने तुमची जन्मतारीख तुमचे भाग्य आपण जाणून घेणार आहोत. पहिल्या भागात आपण कीरो यांच्या अंकशास्त्राच्या पद्धतीची महिती करून घेतली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अंक शास्त्रात मूलांकांना खूपच महत्व आहे. हे मूलांक आहेत एक ते नऊ पर्यंतचे अंक. कोणत्याही अंकाचे रूपांतर मूलांकात करता येते. त्यासाठी एकम्, दशम्, सहस्र या अंकांची बेरीज करावी. बेरीज नऊ […]

Read More