ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर असा भेदभाव करण्याचा शासनाचा मानस का? -अ. भा. ब्रह्म अखिल महाशिखर परिषद

पुणे-  शालेय शिक्षण विभागाने ‘सरल पोर्टल’वर सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे.  या सरल पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, वय, जात इत्यादी माहिती घेण्यात येते.त्यामध्ये  जात या रकान्यात जातींचा उल्लेख असायचा परंतु गेल्या काही दिवसांपासून या रकान्यात बदल करण्यात आला असून जात –  “ब्राह्मण किंवा इतर”  असे दोनच पर्याय आता दिसत आहेत. ही बाब […]

Read More