आय. ए. सी. एस. – भारतीय विज्ञान रत्नांची खाण :राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त

मुलभूत विज्ञान शाखांमध्ये, संशोधन करण्यासाठी 29 जुलै 1876 या दिवशी डॉ. महेंद्रलाल सरकार यांनी कलकत्ता येथे इंडियन असोसिएशन फॉर कल्टीव्हेशन ऑफ सायन्स (आय. ए. सी. एस.) ची स्थापना केली. या संस्थेमध्ये संशोधन करत असताना 28 फेब्रुवारी 1928 या दिवशी सी. व्ही. रामन यांनी ‘रामन परीणाम’ प्रत्यक्ष प्रयोगाद्वारे पडताळून पाहिल्याची घोषणा केली. पुढे या संशोधनाला  1930 […]

Read More