आमच्या लोकशाहीचे भवितव्य..

Fair is foul and foul is fair, Hover through the dark and filthy air. —- मॅकबेथ स्वैर अनुवाद: चांगले ते ते वाईट आणि वाईट ते ते चांगले, काळोखातल्या घाणीमध्ये आनंदाने नाचले ।। स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आम्ही लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांच्याकडे नेतृत्व होते त्यांच्याकडेच स्वतंत्र भारताचेही नेतृत्व जाणे स्वाभाविक होते. काळ पुढे जाईल तसा समाजात […]

Read More