तुकाराम महाराजांचे गोसंवर्धनासाठी मोलाचे कार्य

चला वळूं गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥ बहु केली वणवण । पायपिटी जाला सिण ॥ध्रु।॥ खांदीं भार पोटीं भुक । काय खेळायाचें सुख ॥२॥ तुका म्हणे धांवे । मग अवघें बरवे धेनु त्वां कामधेनु । सर्व पापं विनाशिनी । मोक्षफल दायीनीच । मातृदेवी नमोस्तुते ॥ वेद व पुराणकाळापासून गायीला विश्वाची माता म्हणतात गो […]

Read More

Polycystic Ovarian Disease (PCOD),मधुमेह, उच्च रक्तदाब याप्रमाणेच बदलत्या जीवन शैलीमुळे होणारा स्त्रियांमधील सामान्य आजार…..

आजच्या 21 व्या शतकात स्त्रिया देखील पुरुषासोबत प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या धावपळीच्या, धकाधकीच्या जीवन शैलीमुळे स्त्रियांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. कुटुंब आणि व्यवसाय अथवा नोकरीची जबाबदारी पार पाडत असताना आरोग्याची साहजिकच हेळसांड होते. त्यामुळेच त्यांना अल्प वयात उच्च रक्त दाब, मधुमेह, स्थौल्य, थायरॉइड,  मासिक पाळीच्या तक्रारी इ.ना सामोरे जावे लागत आहे. अशाच […]

Read More